کارگروه‌ها

وظیفه کارگروه های انجمن صنفی انیمیشن ایران، تهیه و تنظیم تخصصی تعرفه های قیمتی، قرارداد های تیپ و شرح وظایف حرفه های زیر مجموعه هنر/صنعت انیمیشن می باشد.


گروه انیمیت

 • مهدی علی بیگی مهدی علی بیگی
 • بهزاد رجبی پور بهزاد رجبی پور
 • آریاسب فیض آریاسب فیض
 • مینا باباپور مینا باباپور

تماس با کارگروه انیمیت : animate.animationguild[@]gmail.com

گروه مدلسازی

 • رضا صدقی رضا صدقی
 • موسی ترابی موسی ترابی
 • پژمان علی‌آقایی پژمان علی‌آقایی
 • محمد نجفی محمد نجفی

تماس با کارگروه مدلسازی: modeling.animationguild[@]gmail.com

گروه داستانپردازی

 • مهناز راوند مهناز راوند
 • مونا شاهی مونا شاهی
 • رشید عابدی رشید عابدی
 • محسن شکرطلب محسن شکرطلب

تماس با کارگروه داستان پردازی : story.animationguild[@]gmail.com

گروه کارگردانی 

 • هدی مسعودی هدی مسعودی
 • رسول حسینی رسول حسینی
 • شیوا ممتحن شیوا ممتحن
 • مونا شاهی مونا شاهی
 • مسعود حاجی بابایی مسعود حاجی بابایی 
 • امیر عزیزی امیر عزیزی

تماس با کارگروه کارگردانی: direction.animationguild[@]gmail.com

گروه طراحی انیمیشن

 • مهدی شیری مهدی شیری
 • آیکون حسین صافی
 • آیکون مهدی موحد
 • آیکون محمد خیر اندیش
 • آیکون مهناز سلیمان نژاد

تماس با کارگروه طراحی انیمیشن : design.animationguild@gmail.com

گروه صدا و موسیقی

 • آرمین بهاری آرمین بهاری
 • میلاد موحدی میلاد موحدی