نمونه کارها (آثار ساخته شده)

لینک اثر در Vimeo یا آپارت و... رمز عبور (در صورت نیاز حتما وارد نمایید)

سوابق هنری

نام فیلم سمت تهیه کننده کارگردان سال تولید مدت

جوایز و حضور در جشنواره ها

نام اثر عنوان جایزه نام جشنواره کشور سال

تحصیلات دانشگاهی / آموزشگاهی

مقطع تحصیلی / نام دوره نام رشته / گرایش نام دانشگاه / آموزشگاه سال تمام دوره
ثبت نام نهایی
Captcha

مشخصات فردی

نمونه کارها (آثار ساخته شده)

لینک اثر در Vimeo یا آپارت و... رمز عبور (در صورت نیاز حتما وارد نمایید)

سوابق هنری

نام فیلم سمت تهیه کننده کارگردان سال تولید مدت

جوایز و حضور در جشنواره ها

نام اثر عنوان جایزه نام جشنواره کشور سال

تحصیلات دانشگاهی / آموزشگاهی

مقطع تحصیلی / نام دوره نام رشته / گرایش نام دانشگاه / آموزشگاه سال تمام دوره