تعرفه تخصصی صنفی انیمیت


انیمیت یکی از مهمترین تخصص ها در تولید انیمیشن می باشد و انیماتور به کسی گفته میشود که به این حرفه مشغول است. انیماتور با استفاده از هنر و قواعد متحرک سازی، بکارگیری مهارت های فنی، استفاده از ابزارهای تخصصی، عناصر و شخصیت های فیلم انیمیشن را به حرکت در می آورد و این امر حس زنده بودن و باورپذیری را به بیننده القا می نماید.

تعرفه برآورد دستمزد

با بررسی گسترده کارگروه تخصصی انیمیت انجمن صنفی انیمیشن ایران و در نظر گرفتن جوانب موثر در نحوه کار بخش انیمیت، دستمزد انیماتور بصورت حقوق ماهیانه (ساعتی) و براساس سطح و درجه کیفی وی محاسبه می گردد. بر این اساس و در نظر گرفتن درجه بندی کیفی انیماتورها در چهار سطح که نحوه طبقه بندی آن ها به تفضیل در ادامه بیان خواهد شد، دستمزدها به شرح ذیل می باشد:


تعریف حداقل حقوق ماهیانه

گروه A :
لید انیماتور یا سوپروایزر ۱۳ میلیون تومان

گروه B :
انیماتور حرفه ای(سنیور) ۸ میلیون تومان

گروه C :
انیماتور نیمه حرفه ای(جونیور) ۴ میلیون تومان

گروه D :
انیماتور مبتدی  ۱/۵ میلیون تومان 


تبصره ها:
تبصره ۱ :  کارآموز نیرویی می باشد که مسولیت هیچ بخشی از پروژه را مستقیما نداشته و در ازای یادگیری رایگان، بصورت رایگان و محدود از نظر زمانی به تیم تولید کمک می کند. در صورتیکه وی با سمتی در پروژه مسولیتی داشته باشد، بعنوان انیماتور مبتدی قلمداد و دربرگیرنده حقوق مذکور در این بند می گردد.


تبصره ۲ : کارهای خارجی به موجب حساسیت ها و موارد موثر در سختی اجرای کار بویژه برای انمیاتورهای لید و سوپروایزر حداقل ۵۰ درصد قابل افزایش می باشد.


تبصره ۳ :  کارهایی که قرارداد و یا تفاهم بر اجرای آن کمتر از سه ماه باشد داری ضریب افزایش حداقل ۲۰ درصدی خواهد بود.


تبصره ۴ : منظور از ساعت کار ماهانه، متوسط زمان ساعت کار ماهانه وزارت کار برای کارگران می باشد که در سال ۱۳۹۶ بصورت متوسط نزدیک به ۱۷۶ ساعت بوده است.


شرح وظایف راندمانی انیماتور ها
با توجه به درجه بندی انیماتور ها و دستمزد مقرر در بخش های قبلی، در کنار سطح کیفی مطلوب، بخش کمی تولید و به بیانی راندمان تولید از عمده وظایف انیماتورها می باشد. این امر براساس کیفیت مدنظر پروژه ( در مقایسسه با محصول مشابه) و براساس مقدار متوسط تولید که از تجربه انیماتورهای گوناگون استخراج گردیده است، قابل مطالبه خواهد بود. بطور کلی برای معیار قراردادن کیفیت خروجی محصول از سه دسته طبقه بندی زیر می توان استفاده کرد:

 1. کیفیت عالی
  نظیر آثار سینمایی استودیوهای مشهور انیمیشن بین المللی ( پیکسار ، گیبلی، آردمن و …)
 2. کیفیت خوب
  نظیر بهترین آثار کوتاه داخلی، نیمه بلند و سریالی استودیوهای مشهور انیمیشن بین المللی
 3. کیفیت متوسط
  آثاری با جزییات و حجم انیمیت کمتر در راستای کارهای تولیدی سریالی داخلی


از آنجاییکه در مدیریت پروژه و بخش تهیه کنندگی، تخمین مقدار راندمان (کمی) تولید در برآوردهای پروژه حیاتی می باشد، انتظارات کمی تولید از انیماتور امری طبیعی است. در همین راستا و با تکیه بر تجربه و تحلیل داده های بسیاری از انیماتورها در نمونه  تولیدات مشابه، مقدار متوسط راندمان (کمی) تولید ماهانه برای سه طبقه بندی فوق براین اساس می باشد:


کیفیت عالی

تکنیک سه بعدی : ۳۰ تا ۴۰ ثانیه در ماه
تکنیک دوبعدی: ۲۰ ثانیه در ماه (دیزنی استایل)
تکنیک کات اوت: ۲ تا ۴ دقیقه در ماه
تکنیک استاپ موشن: ۳۰ ثانیه در ماه

کیفیت خوب
تکنیک سه بعدی : ۲ تا ۴ دقیقه در ماه
تکنیک دوبعدی: ۴۰ ثانیه در ماه (داری جزییات کم)
تکنیک کات اوت: ۸ دقیقه در ماه
تکنیک استاپ موشن: ۲ تا ۴ دقیقه در ماه


کیفیت متوسط
تکنیک سه بعدی : ۵ تا ۱۰ دقیقه در ماه
تکنیک دوبعدی: ۲ دقیقه در ماه
تکنیک کات اوت: ۱۰ تا ۱۵ دقیقه در ماه
تکنیک استاپ موشن: ۵ دقیقه در ماه


نکات مهم
نکته ۱ : لازم به ذکر هست که المان های موثر در تولید انیمیت نظیر تعداد کارکتر همزمان در یک پلان، انیمیت چهارپایان، فیشیال انیمیت، حجم اکت های بهم پیوسته و بدون وقفه در پلان ها، تعامل کاراکتر ها با فضا و یا کاراکترهای دیگر، لیپ سینک و پاره ای از این نوع موارد دلیل اصلی بیان بازه حدودی می باشد. زمان دقیق تر و مورد انتظار، بر اساس این موارد و با نظر کارشناسی سرپرست انیمیشن بصورت دقیق تر قابل پیش بینی خواهد بود.

نکته ۲: محاسبات عددی مذکور در این بند بر اساس انیماتوری در نظر گرفته شده است که از عهده کیفی این بخش برمی آید. بنابراین در صورتیکه از انیماتور غیر مناسب به لحاظ رتبه کیفی استفاده گردد، میزان راندمان (کمی) مورد انتظار نیز به همان نسبت  متغییر بوده و از این مقدار کاسته خواهد شد. از طرفی در صورت استفاده از انیماتور حرفه ای یا بالاتر بجای درجه کیفی پایین تر، انتظار تولید بیشتر نیز کاملا منطقی خواهد بود.


شرح وظایف انیماتورها
بسته به ساختار کلی تکینک مورد نیاز در تولید انیمیشن همچون دوبعدی، سه بعدی، کات آت، استاپ موشن و .... برخی از مسولیت ها و تخصص ها متنوع و یا خاص خواهد بود و در نتیجه نوع انتظارات در بخش کمی و کیفی متفاوت خواهد بود.

بخش دوبعدی
انیماتور گروه A
با توجه به نیاز پروژه میتواند در سمت ”سوپروایزر“ فعالیت نظارتی داشته باشد و یا به A انیماتور عنوان ”لید انیماتور“ و یا هردو، فعالیت نظارتی و اجرایی را همزمان انجام دهد که در این صورت راندمان ایشان در راندمان تیم انیمیت مستتر است. اگر وی به  عنوان انیماتور اجرایی باشد، راندمان کامل بر اساس بخش مربوطه و توضحیات ذیل از ایشان انتظار میرود.

 • این راندمان تا قبل از مرحله کلین آپ و رنگ برای ایشان محاسبه میشود.
 • راندمان ”لید انیماتور“ دو برابر راندمان فوق میباشد.

فیلم سینمایی و سریال کیفیت عالی و تیزر: ماهیانه ۳۰ ثانیه
فیلم سینمایی و سریال کیفیت متوسط : ماهیانه ۱ دقیقه


انیماتور گروه B
با توجه به نیاز پروژه قادر است به عنوان ”لید انیماتور“ در پروژه فیلم سینمایی و سریال B انیماتور کیفیت متوسط فعالیت نظارتی و اجرایی را همزمان انجام دهد (که در این صورت راندمان ایشان در راندمان تیم انیمیت مستتر است) و یا به عنوان انیماتور اصلی، راندمان فوق از ایشان انتظار میرود.

 • این راندمان تا قبل از مرحله کلین آپ و رنگ برای ایشان محاسبه میشود.
 • راندمان کلید انیماتور دو برابر راندمان فوق میباشد.

فیلم سینمایی و سریال کیفیت عالی و تیزر: ماهیانه ۲۰ ثانیه
فیلم سینمایی و سریال کیفیت متوسط : ماهیانه ۴۰ ثانیه
سریال کم جزییات و وب سری: ماهیانه ۵ تا ۸ دقیقه


انیماتور گروه C
با توجه به نیاز پروژه به عنوان انیماتور فرعی، ویا آبجکت و افکت انیماتور و یابیتوینر و C انیماتور کلین آپ انیماتور، راندمان فوق از ایشان انتظار میرود.

به عنوان انیماتور کارکترهای فرعی:
فیلم سینمایی و سریال کیفیت متوسط : ماهیانه ۴۰ ثانیه
سریال کم جزییات و وب سری: ماهیانه ۴ دقیقه

به عنوان آبجکت و افکت انیماتور و یا بیتوینر و کلین آپ انیماتور:
فیلم سینمایی و سریال کیفیت عالی و تیزر: ماهیانه ۱ تا ۲ دقیقه
فیلم سینمایی و سریال کیفیت متوسط : ماهیانه ۲ تا ۳ دقیقه
سریال کم جزییات و وب سری: ماهیانه ۸ دقیقه

انیماتور گروه D
با توجه به نیاز پروژه به عنوان انیماتور بیتوینر، و یا کلین آپ انیماتور، و یا رنگرز، فعالیت میکند.


بخش سه بعدی
همانطور که اشاره شد در بخش انتظارات کمی یا همان راندمان ماهانه، مقادیر متناسب با کیفیت براساس ماهیانه ذکر گردید. اما مواردی مرتبط با این بخش قابل ذکر می باشد.


سرپرست یا سوپر وایزر در تعریف خود انیماتور با تجربه و با دانشی است که عمدتا بخش نظارت، طراحی ، تقسیم مسولیت داشته و در اثنای کار به برطرف کردن ایرادات و بیان راه حل های کاربردی می پردازد. لذا مسولیت پیشرفت درست بخش انیمیت در پروژه بر عهده وی می باشد. بنابراین چون عمدتا در جایگاه اجرایی نمی باشد، راندمان وی در تولید و راندمان اعضای تیم انیمیت مستتر خواهد بود. در صورتیکه تیم مدیریت تولید یا کارگردانی، از راه حل ها و یا برنامه ریزی و تقسیم کار وی در بخش انیمیت تبعیت نکند، پیامدهای حاصله همچون کاهش راندمان یا کیفیت انیمیت پروژه بر عهده وی نخواهد بود.

 •  اگر انیماتور در تخصص لی آت ایفای نقش کند، به لحاظ آنکه یک انیمیت اولیه بسیار مقدماتی با تکیه بر میزان سن و پزهای خام اولیه صورت می گیرد خروجی بسیار بیشتری نسبت به هر یک از موارد مورد انتظار خواهد بود. مثلا برای کیفیت خوب ( دسته دوم) حداقل ۱۰ تا ۱۵ دقیقه یعنی حدود ۳ تا ۴ برابر خروجی انیمیت کامل، مورد انتظار است.
 • در صورتیکه به صلاحدید سرپرست و یا بر اساس توانایی انیماتور، بخش انیمیت بصورت لایه های جداگانه مثلا کی پزها و بلاکینگ، انیمیت اصلی، پس توییک کردن و به اصطلاح ریزه کاری و پولیش کردن، پس فیشیال انیمیشن یا همان انیمیت  حرکات چهره، لیپ سینک و غیره، بصورت جداگانه و یا توسط انیماتورهای گوناگون انجام گیرد، می توان مقدار خروجی بیشتری را مثلا حدود دو برابر راندمان ذکر شده از انیماتور مطابه نمود.
 • همانطور که اشاره شد، موارد زیادی در سخت تر شدن و یا پیچیده شدن پلان ها به لحاظ حرکت سازی و راندمان خروجی موثر است. پس در صورت وجود این موارد که قبل تر ذکر گردید ( همچون تعداد کاراکتر همزمان بیشتر در یک پلان، تعامل زیاد  کاراکتر با فضای پیرامون خود، لیپ سینک دقیق و دستی، حرکت چهار پایان، اکت های پیچیده و پشت سرهم مانند حرکات رزمی، انیمیت های دستی شبیه سازی فیزیک و ...) مقدار خروجی می تواند تا نصف مقادیر مذکور نیز کاسته شود.
 • با توجه به اینکه در این آیین نامه دستمزدها بر اساس میزان ساعات کاری در نظر گرفته شده است، کارگردان و یا تهیه کننده مجاز به هر تغییر و اصلاحی می باشد. اما به واسطه اصلاحات و یا تغییرات ساختاری، نمی تواند راندمان قبل را مطالبه نماید.
 • انیماتور مجاز است برای انیمیت هر پلان، استوری بورد و یا شرح دقیق و کامل پلان (دکوپاژ) و یا لی اوت سه بعدی آن را از کارگردان به عنوان پیشنیاز کار مطالبه نماید. در نتیجه در صورت عدم وجود استوری بورد یا لی اوت سه بعدی یا همان انیماتیک  سه بعدی، هر نوع قصوری من جمله راندمان خروجی برعهده انیماتور نبوده و نباید در دستمزد او تاثیر گذاشته و یا بعنوان کاهش کیفیت کلی کار وی را مواخذه کرد.
 • در صورتیکه انیمیت انجام شده توسط انیماتور از حد کیفی تفاهم و قید شده در قرارداد پروژه پایین تر باشد، تهیه کننده یا کارگردان می تواند از صنف انیمیشن برای داوری کمک گرفته و در صورت تایید این تفاوت و کم کاری کیفی انیماتور، وی مجاز  است تا دستمزد انیماتور را تا نصف کاهش داده و در صورت تمایل در ادامه همکاری با وی تجدید نظر کند.
 • در صورتیکه راندمان خروجی انیماتور علی رغم مهیا بودن همه شرایط مذکور در بخش های گذشته کاهش قابل توجهی داشته باشد، به همان نسبت از دستمزد وی کاسته خواهد شد.
 • انیماتور سه بعدی از طرفی نیازمند به سیستم سخت افزاری خوب بوده و از طرف دیگر نیازمند به ریگ مناسب و بهینه سازی شده شخصیت و سن است تا بتواند به خوبی انیمیت کند. در صورتیکه هر یک از این دو مورد مشکل داشته باشد انیماتور محق  است تا با اعلام شرایط به توافقات جدید کمتر خروجی برسند و یا تا حصول شرایط مناسب ادامه کار را متوقف کند. البته تشخیص سیستم سخت افزاری مناسب بر عهده سرپرست انیمیشن می باشد.


بخش کات اوت - بزودی
بخش استاپ موشن - بزودی


تهیه و تنظیم کارگروه انیمیت سال ۱۳۹۹
مهدی علی بیگی / بهزاد رجبی پور / آریاسب فیض / مینا باباپور

animate.animationguild[@]gmail.com