تعرفه تخصصی صنفی طراحی انیمیشن

دیزاین (طراحی سبک بصری)

به قسمتی از پیش تولید انیمیشن می گویند که تصویرساز یا تصویرسازانی چیره دست طبق نظر کارگردان و با هدایت مستقیم کارگردان هنری(2) و طراح تولید(3) تصویرهایی (کانسپتهایی)(4) را در جهت رسیدن به یک سبک خاص بصری اتود می کنند. نظر و سلیقه کارگردان، درام و موضوع فیلم و همینطورنوع مخاطب فیلم در شکل گیری این تصویرها و در نتیجه خلق سبک خاص بصری فیلم نقش اساسی دارند. بطور معمول در این مرحله اولین اتودهای تصویری کار خلق می شود و به طبع این تصاویر در مراحل بعدی طراحی کاراکتر(5) و طراحی فضا (6)  شکل می گیرد. در مرحله ای دیگر طراحانی (7) هستند که این تصویرهای اولیه (کانسپتهای ابتدایی) را  به نماهایی نزدیک به نماهایی اصلی فیلم ارتقا می دهند.

1-Design-visual style

2-Art director

3-production designer

4-Concept design

5-character design

6-background design

7-development artists

با توجه به تفاوت این مرحله با دیگر مراحل طراحی در انیمیشن می توان برای هزینه های مربوط به آن حالتهای مختلفی را در نظر گرفت :

 • کارگردانی هنری یا طراحی تولید
 • تصویر سازی و طراحی کانسپتهای اولیه برای خلق سبک بصری

 

کارگردانی هنری می تواند فقط یک بخش نظارتی باشد یا میتواند بخش طراحی را هم شامل شود اما هزینه های آن بطور مجزا لحاظ می شود.

 • کارگردانی هنری (نظارت) برای یک مجموعه تلویزیونی برای نظارت بر محتوای بصری تولید به مدت حداقل یکسال به طبع نیاز پروژه به ازای هر ساعت مفید حضور در پروژه۱۵۰ هزار تومان به ازای یک هفته ۴۰ ساعت ۶ میلیون تومان و یک ماه ۱۶۰ ساعت ۲۴ میلیون تومان.
 • کارگردانی هنری(نظارت) برای یک مجموعه سینمایی برای نظارت بر محتوای بصری تولید به مدت حداقل یکسال به طبع نیاز پروژه به ازای هر ساعت مفید حضور در پروژه ۲۰۰ هزار تومان به ازای یک هفته ۴۰ ساعت ۸ میلیون تومان و یک ماه  ۱۶۰ ساعت  ۳۲ میلیون تومان.
 • طراحی کانسپت اولیه برای رسیدن به سبک بصری مناسب برای یک مجموعه تلویزیونی انیمیشنی هر اتود رنگی ۸ میلیون تومان برای حدا قل ۱۰ کانسپت رنگی.
 • طراحی کانسپت اولیه برای رسیدن به سبک بصری مناسب برای یک فیلم سینمایی انیمیشنی هر اتود رنگی ۱۵ میلیون تومان برای حدا قل ۱۰ کانسپت رنگی.
 • ارتقا سبک بصری و طراحی نماهای اصلی یک فیلم سینمایی انیمیشن با جزییات و پرداخت مناسب به ازای هر نما ۲۰ میلیون تومان برای حداقل ۵ نما.

 

بکگراند /کانسپت

Background /concept

 

 پس از به نتیجه رسیدن دیزاین پروژه (سبک بصری )مرحله کانسپت با توجه به ساختار و دیزاین تعریف شده شروع میشود. در این مرحله میباید فضاسازی و طراحی کاراکتر همزمان پیش بروند و نماهایی تصویرسازانه از حضور کاراکتر در فضاساخته شود. این کار از مشکلات تکنیکی همچون ناهماهنگی رنگ کاراکتر با فضا وغیره جلوگیری میکند. ( به هم ریختگی مقیاس ها و اسکیل ها)

این مرحله زیر نظر کارگردان/ کارگردان هنری و دیزاینر پیش میرود.

کانسپت فضا سازی شامل مراحل زیر می باشد:

 • کانسپت طراحی: کانسپت طراحی روی همه ی فضاهای اصلی برای رسیدن به ترکیب بندی فضا شناخت اکسسوارها و جاگذاریشان در فضای موجود واجب است.
 • کلید رنگی: در سایز های کوچک با تعداد به توافق رسیده برای یک صحنه؛ هویت رنگی و موقعیت نور صحنه بررسی میشود.

پیشنهاد میشود این مرحله از پیش تولید مخصوصا برای پروژه های کوتاه و بلند پلان به پلان به صورت استوری برد ساخته شود. این کار به کانسپت آرتیست های دیگر برای ساخت کانسپت های اصلی تر کمک میکند که از سردرگمی میان رنگ های دل بخواه خارج شوند. همینطور هویت رنگ پروژه با توجه به فیلمنامه و احساس موجود در صحنه قابل کنترل میشود.

توضیح: برای هر لوکیشن تعداد 4 کلید رنگی. بعد از به نتیجه رسیدن و انتخاب یک کلید رنگی، برای همان فضا شب روز و عصر تست رنگ میشود.

 • کانسپت رنگی: در سایز بزرگ فقط برای لوکیشن های اصلی روی طراحیهای ساخته شده.

مراحل ذکر شده معمولا با تیمی از افراد، نیروی متخصص Senior Artist   و Junior Artist  و نیروی کمکی پیش میرود. نیروی متخصصSenior Artist  نقش ناظر برJunior Artist   و نیروی کمکی را در وظایف خود دارد.

مبلغ ها و قیمت ها برای مراحل کانسپت ذکر شده در بالا با در نظر گرفتن وظایف نیروی متخصص Senior Artist   و  Junior Artist   و نیروی کمکی به شرح زیر میباشد.

قیمت ها برای پروژه ی بلند/سریال تلویزیونی/کوتاه/تبلیغات/ فضای سوشال مدیا/ موشن گرافیک متفاوت می باشد.

توضیح: محاصبه ساعتی پروژه ها با در نظر گرفتن ساعت کاری و تعداد روز کاری است.

روزی ۸ ساعت هفته ای ۵ روز ۴۰ ساعت؛ ماهی ۲۰  روز ۱۶۰ ساعت.

 

پروژه ی بلند سینمایی/  فیلم کوتاه/  تبلیغات

:Senior Artist نیروی متخصص با تجربه

کانسپت طراحی

 • هر ساعت ۵۰ الی ۱۰۰ هزار تومان برای کانسپت طراحی معادل ماهیانه ۸ میلیون تومان الی ۱۶ میلیون تومان که بر اساس سادگی پروژه و پر دیتیل بودن بررسی میشود.
 • سه عدد کانسپت طراحی هر کدام ۱۵۰ الی ۲۵۰  هزار تومان
 • ده عدد کانسپت طراحی هر کدام ۱۰۰ الی  ۱۵۰  هزار تومان
 • بیست عدد کانسپت طراحی و بیشتر هر کدام ۵۰۰ هزار الی ۱ میلیون تومان
 • توضیح: هر عدد کانسپت طراحی شامل اتودهای طراحی تا به نتیجه ینهایی رسیدن است(به قرارداد رجوع شود)

کانسپت رنگ

 • هر ساعت ۱۰۰ الی ۲۰۰ هزار تومان برای کانسپت رنگی معادل ماهیانه ۱۶میلیون تومان الی ۳۲ میلیون تومان که بر اساس سادگی پروژه و پر دیتیلبودن بررسی میشود.
 • سه عدد کانسپت رنگی هر کدام ۲ الی ۳ میلیون تومان
 • ده عدد کانسپت رنگی هر کدام ۱ الی ۲ میلیون تومان
 • بیست عدد کانسپت طراحی و بیشتر هر کدام ۵۰۰ هزار الی ۱ میلیون تومان
 • توضیح: اگر مرحله ی کلید رنگی و کانسپت طراحی طی شده باشدکانسپت رنگی به نتیجه رسیده مشمول چند کانسپت نمیشود.

کلید رنگی

 • هر ساعت ۲۰۰ هزار تومان برای کلید رنگی معادل ماهیانه ۳۲ میلیون تومان.
 • ۳ عدد لوکیشن کلید رنگی شده هر کدام ۳ میلیون تومان
 • ۱۰ عدد لوکیشن کلید رنگی شده هر کدام ۲ میلیون تومان
 • ۲۰ عدد لوکیشن کلید رنگی شده و بیشتر هر کدام ۱ میلیون تومان
 • یک لوکیشن را در نظر بگیرید به عنوان مثال آشپزخانه: ۴ کلید رنگی یا تعدادتوافق شده تست رنگ میشود یکی از این ۴ تا انتخاب شده در صورت نیازپروژه ساعات مختلف روز و شب رویش پیاده سازی میشود.
 • در صورت پلان به پلان و استوری بردی بودن کلید رنگی به قیمت هایاستوری برد رجوع شود.

اجرای بکگراند:

 • هر ساعت ۲۰۰ هزار تومان برای اجرای بکگراند معادل ماهیانه ۳۲ میلیون تومان.
 • بکگراند مستر: هر بکگراند ۵ میلیون تومان
 • بکگراند فرعی: هر بکگراند ۳ میلیون تومان
 • بکگراند نمای نزدیک: هر بکگراند ۱ میلیون تومان

اجرای آبجکت:

 • هر ساعت ۱۰۰ هزار تومان برای کلید رنگی معادل ماهیانه ۱۶ میلیون تومان.
 • هر آبجکت نسبت به سایز بررسی میشود. از ۳۰۰ هزار تومان تا ۱ میلیون تومان.

 

:Junior Artist نیروی متخصص کم تجربه

 

کانسپت طراحی

 • هر ساعت ۴۰ الی ۵۰ هزار تومان برای کانسپت طراحی معادل ماهیانه ۶ میلیون تومان الی ۸ میلیون تومان که بر اساس سادگی پروژه و پر دیتیل بودن بررسی میشود.
 • سه عدد کانسپت طراحی هر کدام ۱ الی ۲  میلیون تومان
 • ده عدد کانسپت طراحی هر کدام ۷۰۰ الی ۱،۵۰۰ هزار تومان
 • بیست عدد کانسپت طراحی و بیشتر هر کدام ۵۰۰  الی ۱ میلیون تومان
 •  توضیح: هر عدد کانسپت طراحی شامل اتودهای طراحی تا به نتیجه ینهایی رسیدن است(به قرارداد رجوع شود)

 

کانسپت رنگ

 • هر ساعت ۵۰ الی ۱۰۰ هزار تومان برای کانسپت رنگی معادل ماهیانه ۸ میلیون تومان الی ۱۶ میلیون تومان که بر اساس سادگی پروژه و پر دیتیلبودن بررسی میشود.
 • سه عدد کانسپت رنگی هر کدام ۱ الی ۲ میلیون تومان
 • ده عدد کانسپت رنگی هر کدام ۷۰۰ الی ۱،۵۰۰ میلیون تومان
 • بیست عدد کانسپت طراحی و بیشتر هر کدام ۵۰۰ الی ۱ میلیون تومان
 • توضیح: اگر مرحله ی کلید رنگی و کانسپت طراحی طی شده باشدکانسپت رنگی به نتیجه رسیده مشمول چند کانسپت نمیشود.

 

کلید رنگی

 • هر ساعت ۵۰ الی ۱۰۰ هزار تومان برای کلید رنگی معادل ماهیانه ۸ الی ۱۶ میلیون تومان.
 • ۳ عدد لوکیشن کلید رنگی شده هر کدام ۲ میلیون تومان
 • ۱۰ عدد لوکیشن کلید رنگی شده هر کدام ۱،۵۰۰ میلیون تومان
 • 20 عدد لوکیشن کلید رنگی شده و بیشتر هر کدام 1 میلیون تومان
 • یک لوکیشن را در نظر بگیرید به عنوان مثال آشپزخانه: ۴ کلید رنگییا تعداد توافق شده تست رنگ میشود یکی از این ۴ تا انتخاب شدهدر صورت نیاز پروژه ساعات مختلف روز و شب رویش پیاده سازیمیشود.
 • در صورت پلان به پلان و استوری بردی بودن کلید رنگی به قیمت های استوری برد رجوع شود.

اجرای بکگراند:

 • هر ساعت ۱۰۰ الی ۱۲۵ هزار تومان برای کلید رنگی معادل ماهیانه ۱۶ میلیون الی ۲۰ میلیون تومان.
 • بکگراند مستر: هر بکگراند ۳،۵۰۰ میلیون تومان
 • بکگراند فرعی: هر بکگراند ۲ میلیون تومان
 • بکگراند نمای نزدیک: هر بکگراند ۱ میلیون تومان

اجرای آبجکت:

 • هر ساعت ۵۰ هزار تومان برای کلید رنگی معادل ماهیانه ۸ میلیون تومان.
 • هر آبجکت نسبت به سایز بررسی میشود. از ۱۰۰ هزار تومان تا ۵۰۰ میلیون تومان.

 

نیروی دستیار اجرای بکگراند:

 • هر ساعت ۴۰ الی ۶۰ هزار تومان برای کلید رنگی معادل ماهیانه ۶ میلیون الی ۱۰ میلیون تومان.
 • بکگراند مستر: هر بکگراند ۱،۵۰۰ میلیون تومان
 • بکگراند فرعی: هر بکگراند ۱ میلیون تومان
 • بکگراند نمای نزدیک: هر بکگراند ۵۰۰ هزار تومان

اجرای آبجکت:

 • هر ساعت ۲۵ هزار تومان برای کلید رنگی معادل ماهیانه ۴ میلیون تومان.
 • هر آبجکت نسبت به سایز بررسی میشود. از ۵۰ هزار تومان تا ۳۰۰ هزار تومان.

 

کارآموز:

 • ماهانه ۲ میلیون تومان

 

 

پروژه ی سریال تلویزیونی/ سریال اینترنتی:

:Senior Artist نیروی متخصص با تجربه

کانسپت طراحی

 • هر ساعت ۳۷،۵۰۰ الی ۵۰ هزار تومان برای کانسپت طراحی معادل ماهیانه میلیون تومان الی ۸ میلیون تومان که بر اساس سادگی پروژه و پر دیتیلبودن بررسی میشود.
 • سه عدد کانسپت طراحی هر کدام ۵۰۰ الی ۱ میلیون تومان
 • ده عدد کانسپت طراحی هر کدام ۵۰۰ الی ۷۰۰ هزار تومان
 • بیست عدد کانسپت طراحی و بیشتر هر کدام ۵۰۰ هزار تومان
 • توضیح: هر عدد کانسپت طراحی شامل اتودهای طراحی تا به نتیجه ینهایی رسیدن است(به قرارداد رجوع شود)

 

کانسپت رنگ

 • هر ساعت ۵۰ هزار تومان برای کانسپت رنگی معادل ماهیانه ۸ میلیون تومان.
 • سه عدد کانسپت رنگی هر کدام ۱،۵۰۰ میلیون تومان
 • ده عدد کانسپت رنگی هر کدام ۱ میلیون تومان
 • بیست عدد کانسپت طراحی و بیشتر هر کدام ۷۰۰ هزار تومان
 • توضیح: اگر مرحله ی کلید رنگی و کانسپت طراحی طی شده باشدکانسپت رنگی به نتیجه رسیده مشمول چند کانسپت نمیشود.

 

کلید رنگی

 • هر ساعت ۵۰ تومان برای کلید رنگی معادل ماهیانه ۸ میلیون تومان.
 • ۳ عدد لوکیشن کلید رنگی شده هر کدام ۱،۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰ عدد لوکیشن کلید رنگی شده هر کدام ۱ میلیون تومان
 • ۲۰ عدد لوکیشن کلید رنگی شده و بیشتر هر کدام ۷۰۰ هزار تومان
 • یک لوکیشن را در نظر بگیرید به عنوان مثال آشپزخانه: ۴ کلید رنگییا تعداد توافق شده تست رنگ میشود یکی از این ۴ تا انتخاب شده در صورت نیاز پروژه ساعات مختلف روز و شب رویش پیاده سازیمیشود.
 • در صورت پلان به پلان و استوری بردی بودن کلید رنگی به قیمت های استوری برد رجوع شود.

 

اجرای بکگراند:

 • هر ساعت ۱۰۰ الی ۱۲۵ هزار تومان برای کلید رنگی معادل ماهیانه ۱۶ میلیون الی ۲۰ میلیون تومان.
 • بکگراند مستر: هر بکگراند ۴ میلیون تومان
 • بکگراند فرعی: هر بکگراند ۲ میلیون تومان
 • بکگراند نمای نزدیک: هر بکگراند ۱ هزار تومان

 

اجرای آبجکت:

 • هر ساعت ۵۰ هزار تومان برای کلید رنگی معادل ماهیانه ۸ میلیون تومان.
 • هر آبجکت نسبت به سایز بررسی میشود. از ۱۰۰ هزار تومان تا ۵۰۰ هزار تومان.

 

:Junior Artist نیروی متخصص کم تجربه

 

کانسپت طراحی

 • هر ساعت ۲۵ الی ۳۷،۵۰۰ هزار تومان برای کانسپت طراحی معادل ماهیانه۴ میلیون تومان الی ۶ میلیون تومان که بر اساس سادگی پروژه و پر دیتیلبودن بررسی میشود.
 • سه عدد کانسپت طراحی هر کدام ۵۰۰ الی ۷۰۰ هزار تومان
 • ده عدد کانسپت طراحی هر کدام ۵۰۰ هزار تومان
 • بیست عدد کانسپت طراحی و بیشتر هر کدام ۴۰۰ هزار تومان
 • توضیح: هر عدد کانسپت طراحی شامل اتودهای طراحی تا به نتیجه ینهایی رسیدن است(به قرارداد رجوع شود)

 

کانسپت رنگ

 • هر ساعت ۲۵ الی ۳۷،۵۰۰ هزار تومان برای کانسپت طراحی معادل ماهیانه ۴ میلیون تومان الی ۶ میلیون تومان که بر اساس سادگی پروژه و پر دیتیلبودن بررسی میشود.
 • سه عدد کانسپت رنگی هر کدام ۱ میلیون تومان
 • ده عدد کانسپت رنگی هر کدام ۷۰۰ هزار تومان
 • بیست عدد کانسپت طراحی و بیشتر هر کدام ۵۰۰ هزار تومان
 • توضیح: اگر مرحله ی کلید رنگی و کانسپت طراحی طی شده باشدکانسپت رنگی به نتیجه رسیده مشمول چند کانسپت نمیشود.

 

کلید رنگی

 • هر ساعت ۲۵ الی ۳۷،۵۰۰ هزار تومان برای کانسپت طراحی معادل ماهیانه۴ میلیون تومان الی ۶ میلیون تومان که بر اساس سادگی پروژه و پر دیتیلبودن بررسی میشود.
 • ۳ عدد لوکیشن کلید رنگی شده هر کدام ۱ میلیون تومان
 • ۱۰ عدد لوکیشن کلید رنگی شده هر کدام ۷۰۰ هزار تومان
 • ۲۰ عدد لوکیشن کلید رنگی شده و بیشتر هر کدام ۵۰۰ هزار تومان

 

اجرای بکگراند:

 • هر ساعت ۵۰ الی ۷۵ هزار تومان برای کلید رنگی معادل ماهیانه ۸ میلیون الی ۱۲ میلیون تومان.
 • بکگراند مستر: هر بکگراند ۲،۵۰۰ میلیون تومان
 • بکگراند فرعی: هر بکگراند ۱،۵۰۰ میلیون تومان
 • بکگراند نمای نزدیک: هر بکگراند ۷۰۰ هزار تومان

 

اجرای آبجکت:

 • هر ساعت ۲۵ هزار تومان برای کلید رنگی معادل ماهیانه ۴ میلیون تومان.
 • هر آبجکت نسبت به سایز بررسی میشود. از ۱۰۰ هزار تومان تا ۳۰۰ میلیون تومان.

 

نیروی دستیار اجرای بکگراند:

 • هر ساعت ۳۷،۵۰۰ الی ۵۰ هزار تومان برای کلید رنگی معادل ماهیانه ۶ میلیون الی ۸ میلیون تومان.
 • بکگراند مستر: هر بکگراند ۱،۵۰۰ میلیون تومان
 • بکگراند فرعی: هر بکگراند ۸۰۰ هزار تومان
 • بکگراند نمای نزدیک: هر بکگراند ۳۰۰ هزار تومان

 

اجرای آبجکت:

 • هر ساعت ۲۵ هزار تومان برای کلید رنگی معادل ماهیانه ۴ میلیون تومان.
 • هر آبجکت نسبت به سایز بررسی میشود. از ۵۰ هزار تومان تا ۳۰۰ هزار تومان.

کارآموز:

 • ماهانه ۲ میلیون تومان

 

پروژه ی موشن گرافیکس در سه طبقه بندی به لحاظ کیفیت :

 • گریدA همه چیز هم قیمت تبلیغات
 • گریدB هم قیمت سریال تلویزیونی
 • گریدC :

:Senior Artist نیروی متخصص با تجربه

کانسپت طراحی

 • هر ساعت ۲۵ الی ۳۷،۵۰۰ هزار تومان برای کانسپت طراحی معادل ماهیانه ۴ میلیون تومان الی ۶ میلیون تومان که بر اساس سادگی پروژه و پر دیتیلبودن بررسی میشود.
 • سه عدد کانسپت طراحی هر کدام ۱ الی ۱،۵۰۰ میلیون تومان
 • ده عدد کانسپت طراحی هر کدام ۱ میلیون تومان
 • بیست عدد کانسپت طراحی و بیشتر هر کدام ۵۰۰ الی ۷۰۰ میلیون تومان
 • توضیح: هر عدد کانسپت طراحی شامل اتودهای طراحی تا به نتیجه ینهایی رسیدن است(به قرارداد رجوع شود)

 

کانسپت رنگ

 • هر ساعت ۵۰ الی ۱۰۰ هزار تومان برای کانسپت رنگی معادل ماهیانه ۸ میلیون تومان الی ۱۶ میلیون تومان که بر اساس سادگی پروژه و پر دیتیلبودن بررسی میشود.
 • سه عدد کانسپت رنگی هر کدام ۱،۵۰۰ الی ۲ میلیون تومان
 • ده عدد کانسپت رنگی هر کدام ۱ میلیون تومان
 • بیست عدد کانسپت طراحی و بیشتر هر کدام ۵۰۰ الی ۷۰۰ هزار تومان
 • توضیح: اگر مرحله ی کلید رنگی و کانسپت طراحی طی شده باشدکانسپت رنگی به نتیجه رسیده مشمول چند کانسپت نمیشود.

 

کلید رنگی

 • هر ساعت ۱۰۰ هزار تومان برای کلید رنگی معادل ماهیانه ۱۶ میلیون تومان.
 • ۳ عدد لوکیشن کلید رنگی شده هر کدام ۲ میلیون تومان
 • ۱۰ عدد لوکیشن کلید رنگی شده هر کدام ۱ میلیون تومان
 • ۲۰ عدد لوکیشن کلید رنگی شده و بیشتر هر کدام ۶۰۰ هزار تومان
 • یک لوکیشن را در نظر بگیرید به عنوان مثال آشپزخانه: ۴ کلید رنگی یا تعدادتوافق شده تست رنگ میشود یکی از این ۴ تا انتخاب شده در صورت نیازپروژه ساعات مختلف روز و شب رویش پیاده سازی میشود.
 • در صورت پلان به پلان و استوری بردی بودن کلید رنگی به قیمت های استوری برد رجوع شود.

 

اجرای بکگراند:

 • هر ساعت ۵۰ الی ۶۲،۵۰۰ هزار تومان برای کلید رنگی معادل ماهیانه ۸ میلیون الی ۱۰ میلیون تومان.
 • بکگراند مستر: هر بکگراند ۲،۵۰۰ میلیون تومان
 • بکگراند فرعی: هر بکگراند ۱ میلیون تومان
 • بکگراند نمای نزدیک: هر بکگراند ۵۰۰ هزار تومان

 

اجرای آبجکت:

 • هر ساعت ۲۵ الی ۳۷،۵۰۰ هزار تومان برای اجرای آبجکت معادل ماهیانه ۴ میلیون الی ۶ میلیون تومان.
 • هر آبجکت نسبت به سایز بررسی میشود. از ۱۰۰هزار تومان تا ۳۰۰ هزار تومان.

 

:Junior Artist نیروی متخصص کم تجربه

کانسپت طراحی

 • هر ساعت ۱۸،۷۵۰ الی ۳۰ هزار تومان برای کانسپت طراحی معادل ماهیانه ۳ میلیون تومان الی ۴،۸۰۰ میلیون تومان که بر اساس سادگی پروژه و پردیتیل بودن بررسی میشود.
 • سه عدد کانسپت طراحی هر کدام ۵۰۰ هزار الی ۱ میلیون تومان
 • ده عدد کانسپت طراحی هر کدام ۴۰۰ الی ۷۰۰ هزار تومان
 • بیست عدد کانسپت طراحی و بیشتر هر کدام ۳۰۰ هزار تومان
 • توضیح: هر عدد کانسپت طراحی شامل اتودهای طراحی تا به نتیجه ینهایی رسیدن است(به قرارداد رجوع شود)

 

کانسپت رنگ

 • هر ساعت ۲۵ الی ۳۷،۵۰۰ هزار تومان برای کانسپت رنگی معادل ماهیانه ۴ الی ۶ میلیون تومان که بر اساس سادگی پروژه و پر دیتیل بودنبررسی میشود.
 • سه عدد کانسپت رنگی هر کدام ۱ الی ۲ میلیون تومان
 • ده عدد کانسپت رنگی هر کدام ۷۰۰ الی ۱،۵۰۰ میلیون تومان
 • بیست عدد کانسپت طراحی و بیشتر هر کدام ۵۰۰ هزار الی ۱ میلیون تومان
 • توضیح: اگر مرحله ی کلید رنگی و کانسپت طراحی طی شده باشدکانسپت رنگی به نتیجه رسیده مشمول چند کانسپت نمیشود.

 

کلید رنگی

 • هر ساعت ۲۵ الی ۳۷،۵۰۰ هزار تومان برای کلید رنگی معادل ماهیانه ۴ الی ۶ میلیون تومان که بر اساس سادگی پروژه و پر دیتیل بودنبررسی میشود.
 • سه عدد لوکیشن کلید رنگی شده هر کدام ۲ میلیون تومان
 • ۱۰ عدد لوکیشن کلید رنگی شده هر کدام ۱ میلیون تومان
 • ۲۰ عدد لوکیشن کلید رنگی شده و بیشتر هر کدام ۵۰۰ هزار تومان
 • یک لوکیشن را در نظر بگیرید به عنوان مثال آشپزخانه: ۴ کلید رنگی یا تعداد توافق شده تست رنگ میشود یکی از این ۴ تا انتخاب شده در صورت نیاز پروژه ساعات مختلف روز و شب رویش پیاده سازیمی شود.
 • در صورت پلان به پلان و استوری بردی بودن کلید رنگی به قیمت های استوری برد رجوع شود.

 

اجرای بکگراند:

 • هر ساعت ۲۵ الی ۳۷،۵۰۰ هزار تومان برای کلید رنگی معادل ماهیانه ۴ الی ۶ میلیون تومان.
 • بکگراند مستر: هر بکگراند ۱،۵۰۰ میلیون تومان
 • بکگراند فرعی: هر بکگراند ۷۰۰ هزار تومان
 • بکگراند نمای نزدیک: هر بکگراند ۳۰۰ هزار تومان

 

اجرای آبجکت:

 • هر ساعت ۲۵ الی ۳۷،۵۰۰ هزار تومان برای اجرای آبجکت معادل ماهیانه ۴  الی ۶ میلیون تومان.
 • هر آبجکت نسبت به سایز بررسی میشود. از ۱۰۰ هزار تومان.

 

نیروی دستیار اجرای بکگراند:

 • هر ساعت ۱۲،۵۰۰ الی ۲۵ هزار تومان برای کلید رنگی معادل ماهیانه ۲ میلیون الی ۴ میلیون تومان.
 • بکگراند مستر: هر بکگراند ۱ میلیون تومان
 • بکگراند فرعی: هر بکگراند ۳۰۰ هزار تومان
 • بکگراند نمای نزدیک: هر بکگراند ۲۰۰ هزار تومان

 

کارآموز:

 • ماهیانه ۱ میلیون تومان

 

 

تهیه و تنظیم کارگروه طراحی سال ۱۴۰۰

حسین صافی/ مهدی موحد / محمد خیراندیش / مهناز سلیمان نژاد / مهدی شیری

ایمیل : design.animationguild@gmail.com