بند ۱

کمیته‌ی عضوگیری زیر مجموعه‌ی انجمن صنفی کارگری انیمیشن است، که در راستای اهداف اساسنامه‌ی صنف و توسط هیات مدیره تشکیل می شود.

بند ۲

اعضای کمیته‌ی عضوگیری متشکل از شش عضو انجمن صنفی انیمیشن و یکی از اعضای هیات مدیره است که توسط هیات مدیره و برای مدت یکسال جهت بررسی تقاضای عضویت متقاضیان انتخاب می‌شوند .

تبصره ۱. از سوی هیات مدیره یکی از اعضای کمیته‌ی عضوگیری بعنوان دبیر کمیته انتخاب می‌شود. دبیر موظف است تا امور تنظیم صورتجلسات، تنظیم و بررسی و تکمیل فرم‌ها، جمع بندی جلسات، هماهنگی بین اعضاء، تعیین زمان و مکان جلسات و اعلام نتیجه‌ی جلسات به هیات مدیره را انجام دهد.

تبصره ۲. جلسات این کمیته با حضور حداقل ۵ نفر رسمیت پیدا می‌کند و اعلام نظر درباره‌ی پذیرش یا عدم پذیرش عضویت متقاضیان (که بر اساس معدل حاصل از امتیاز تک تک اعضاء خواهد بود) باید به امضاء و تایید تمامی اعضای حاضر در جلسه برسد.

تبصره ۳. بازبینی اولیه آثار افراد متقاضی به صورت آنلاین انجام می پذیرد و در جلسه‌ای مشترک و با حضور حداقل ۵ عضو کمیته نظرات ثبت شده به تایید نهایی می رسد.

بند ۳

هر شخص حقیقی که در گستره‌ی فیلم انیمیشن فعالیت دارد (به تعریفی که در اساس نامه‌ی انجمن صنفی انیمیشن آمده) می تواند متقاضی عضویت در انجمن صنفی کارگری انیمیشن تهران باشد. همچنین متقاضی باید دارای شرایط عام عضویت نیز باشد. (طبق اساسنامه)

بند ۴

هر متقاضی تنها می‌تواند در یکی از شش گروه دست‌اندرکار ساخت و تولید فیلم انیمیشن به تعریفی که در اساس نامه‌ی انجمن صنفی انیمیشن آمده یعنی: فیلم‌نامه، کارگردانی، انیمیت، طراحی (شخصیت، فضا،استوری‌برد)، آموزش و پژوهش، فنی/ هنری (۳بعدی، ۲بعدی، استاپ‌موشن) درخواست عضویت نماید.

 

تبصره ۱. متقاضی برای عضویت در هریک از گروه ها میباست ۳ اثر ساخته شده ارائه دهد. در مورد مجموعه‌ها این تعداد ۲ مجموعه متفاوت خواهد بود.

تبصره ۲. اگر متقاضی در سمتی به غیر از کارگردان تقاضای عضویت می‌کند، کارگردان اثر ارائه شده می بایست کسی به غیر از خود متقاضی باشد.

تبصره ۳. مدارک و سوابق لازم برای عضویت در گروه آموزش و پژوهش ۳ سال سابقه تدریس مرتبط و یا تالیف ۲ اثر منتشر شده مرتبط است. متقاضیانی که در گروه آموزش و پژوهش عضو می‌شوند  ، به دلیل استخدام دولتی از امکانات رفاهی مانند بیمه برخوردار نمی‌شوند و همچنین عضویت ایشان افتخاری خواهد بود.

تبصره ۴.  متقاضیان عضویت در گروه های فیلم نامه ، انیمیت ، طراحی و فنی/هنری علاوه بر حضور در تیتراژ آثار ارسالی ،‌ میبایست قسمتی از فرآیند کار خود را نیز بارگذاری نمایند. ( مانند : بخشی از فیلمنامه ، تصاویری از مدلهای ساخته شده)

 

بند ۵

هر متقاضی باید درخواست عضویت خود را در سایت انجمن تکمیل و به همراه مدارک مربوطه ثبت نام نماید. داوری کمیته‌ی عضوگیری براساس درخواست‌های رسیده هر ۳ماه یک بار خواهد بود.

تبصره: فیلمهای ارائه شده جهت بررسی باید در یکی از سایت های  Vimeo به همراه پسورد و یا آپارات بارگذاری شوند.

بند ۶

هر تقاضای عضویت تنها برای یک دوره بررسی خواهد شد و در صورت عدم پذیرش، بررسی مجدد عضویت منوط به ارائه‌ی مدارکی تازه دال بر افزایش امتیاز (مطابق بند ۸ آیین نامه) و تکمیل دوباره‌ی فرم تقاضای عضویت خواهد بود.

تبصره: در برگه‌ی امتیاز دهی به تفکیک، مشخصات فیلم‌های مورد قبول و غیر قابل قبول ذکر شوند تا در صورت درخواست مجدد متقاضی، آثار دیگری غیر از آثار ارائه شده‌ی قبلی به انجمن ارائه گردد.

بند ۷

در صورتی که تقاضای عضویت فردی مورد قبول کمیته‌ی عضوگیری قرار نگرفت، متقاضی می‌تواند اعتراض خود را برای بررسی مجدد به صورت کتبی به هیات مدیره‌ی انجمن ارائه کند.

بند ۸

حداقل امتیاز برای پذیرش عضویت متقاضی ۶۰ امتیاز است و بر اساس مشخصات زیر محاسبه خواهد شد.

الف. کیفیت آثار (فیلم‌ها) ارائه شده حداکثر ۷۰ امتیاز

ب. مدارک تحصیلی سینمایی یا هنری (حداکثر ۱۰ امتیاز)

  • دکترای انیمیشن ۱۰ امتیاز، دکترای سایر رشته‌های هنر ۸ امتیاز
  • کارشناسی ارشد انیمیشن ۸ امتیاز ، کارشناسی ارشد سایر رشته‌های هنر ۶ امتیاز
  • کارشناسی انیمیشن ۶ امتیاز، کارشناسی سایر رشته‌های هنر ۴ امتیاز
  • کاردانی انیمیشن ۴ امتیاز، کاردانی سایر رشته‌های هنر ۲ امتیاز
  • آموزشکده های خصوصی و دولتی ۲ امتیاز

ت. تعداد آثار ارائه شده اضافی بر مواردی که برای عضویت مورد نیاز است (۱ امتیاز برای هر فیلم) حداکثر ۴ امتیاز

ث. تالیف، تحقیق، ترجمه‌ی منتشر شده و تدریس در رشته های انیمیشن ۶ امتیاز

ج. کسب افتخارات و جوایز از جشنواره‌های داخلی و خارجی حداکثر ۱۰ امتیاز

تبصره: مدارک دانشگاهی، حضور در جشنواره‌ها و کسب جوایز، تنها با ارائه‌ی مدرک معتبر مبنی بر صحت آن از سوی متقاضی قابل بررسی است. این مدارک باید به پیوست فرم بارگذاری شود.

بند ۹

بررسی تقاضای عضویت ابتدا با بررسی فیلم‌های ارائه شده انجام می گیرد و چنانچه آثار متقاضی در این مرحله موفق به کسب حداقل ۴۰ امتیاز شوند، بررسی سایر مواد ارائه شده انجام خواهد شد.

بند ۱۰

هر عضو کمیته‌ی عضوگیری به هر دلیلی قادر انجام مسئولیت خود در موعد مقرر نباشد، از ترکیب کمیته کنار گذاشته شده و هیات مدیره موظف به معرفی عضو جایگزین خواهد بود.

بند ۱۱

فرم تقاضای عضویت، باید به طور کامل و دقیق توسط متقاضی تکمیل گردد.

تبصره: به تقاضای فرم‌های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

بند ۱۲

به پیشنهاد کمیته و تایید هیات مدیره بعضی اشخاص به عنوان  عضو افتخاری معرفی می گردند .

تبصره: اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت و شرکت در انتخابات رسمی معاف هستند.

 

بند ۱۳

در موارد پیش بینی نشده، کمیته‌ی عضوگیری با نظر مشورتی هیات مدیره عمل خواهد کرد.