با نام خدا

اساسنامه انجمن صنفی کارگری انیمیشن استان تهران
فصل یکم
كلیات
ماده ۱: نام، تعریف، حوزه فعالیت، مدت فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن
تعریف انیمیشن: انیمیشن عبارتست از تهیه و ضبط فریم به فریم هر نوع از تصویر، روی فیلم، نوار ویدیو، یا حافظه دیجیتال و… عملا به کاری گفته میشود که خالق، تولید کننده و مجری آن قدرت کنترل هوشمندانه‌ی تمامی عناصر موجود در هر فریم را داشته باشد و نتیجه، نمایشی از حرکت را تداعی نماید .
۱. نام: انجمن صنفی کارگری انیمیشن استان تهران که در این اساسنامه به اختصار «انجمن» نامیده می‌شود.
۲. تعریف: انجمن تشکل صنفی است که عوامل و حوزه فعالیت‌های ساخت انیمیشن (اعم از مراحل مختلف پیش تولید، تولید و پس تولید) را شامل می شود .
٣. فعالیت: حوزه فعالیت انجمن، حوزه جغرافیایی استان تهران است .
۴. مدت فعالیت: از تاریخ تشکیل انجمن به مدت نامحدود است .
۵. اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مرکزی انجمن: ایران، تهران، خیابان وصال شیرازی، پایین تر از تقاطع طالقانی، ساختمان شماره ۲ خانه سینمای ایران.
تبصره: هیأت مدیره انجمن می تواند هر زمان که ایجاب کند، اقامتگاه رسمی انجمن را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان به اعضا و به طور کتبی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع دهد .
ماده ۲: هدف
در اجرای ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه انجمن‌های صنفی و کانون‌های مرتبط و به منظور حفظ حقوق و منافع قانونی و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء که خود متضمن حفظ منافع جامعه سینمایی نیز باشد، این انجمن تشکیل میشود.
ماده ۳: وظایف اساسی و عام انجمن
1.    کوشش در جهت استیفای حقوق و خواست‌های قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.
2.    جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتهای انجمن.
3.    دریافت ورودیه، حق عضویت و کمک‌های مالی داوطلبانه اعضا.
4.    همکاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی مرتبط با انجمن به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.
5.    حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و عمومی.
6.    خرید، فروش و تملك اموال منقول و غیرمنقول به نام و به حساب انجمن مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.
7.    شرکت در مذاکرات حرفه‌ای با سایر سازمان‌های مرتبط مشمول قانون و انعقاد پیمان‌های دسته جمعی با سازمانهای کارگری و کارفرمایی.
8.    پیوستن به انجمن‌های صنفی مرتبط جهت تشکیل کانون و یا همکاری با موسسات فرهنگی مرتبط.
9.    همکاری با سایر انجمن‌های صنفی مرتبط و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمن قرار داده شده یا خواهد شد.
10.    همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت شناخت بهتر مشکلات کارگری و اجرای قانون کار.
11.    تلاش برای آموزش فرهنگی و اجتماعی اعضا بمنظور ارتقای سطح آگاهی‌های لازم در شناخت و تأمین حقوق اعضا
ماده ۴: وظایف اختصاصی انجمن
1.    تلاش برای امنیت شغلی و حرفه‌ای اعضا.
2.    تلاش برای برخورداری اعضا از امکانات رفاهی مناسب مانند خدمات تامین اجتماعی، خدمات درمانی و نظایر آن .
3.    ایجاد تعاونی‌های مصرف، مسکن، صندوق‌های حمایتی و نظایر آن.
4.    فراهم کردن زمینه مناسب برای رشد انیمیشن از راه‌های مختلف.
5.    کوشش در جهت بالا بردن آگاهی جامعه نسبت به نقش، مسئولیت و توانائی‌های انیمیشن.
6.    حضور و شرکت فعال در مجامع صنفی انیمیشن.
7.    برگزاری گردهمائی‌های فرهنگی مانند: جشنواره، کنگره، سمینار، سخنرانی، نمایش فیلم، بزرگداشت فیلمسازان، مبادله اطلاعات هنری بین اعضا و سایر ارگان‌ها و نهادهای مشابه و انتشار بولتن و خبرنامه و مقاله هنری.
8.    ایجاد و راه‌اندازی مراکز تحقیقاتی، مرکز اطلاعات و آرشیو انیمیشن اعم از تولیدات انیمیشن، کتاب‌ها و نشریات علمی تخصصی و سایر منابع مورد نیاز حرفه.
9.    كمک در تسهیل امر آموزش انیمیشن در کشور.
10.    ترغیب هنرآموزان و علاقمندان انیمیشن به فیلم‌سازی والای انیمیشن و کوشش در نهی و جلوگیری از سقوط به انواع مبتذل و بدآموز انیمیشن از طریق انتخاب فیلم‌های برتر و اهدای جوایز یا هر روش مؤثر و مناسب دیگر.
11.    عضویت و یا برقراری ارتباط با تشکل‌ها و سازمان های داخلی و یا خارج از ایران در چارچوب فعالیت‌های صنفی و براساس قوانین و مقررات کشور به منظور ایجاد تسهیلات برای عرضه توانائی‌های تخصصی اعضا به داخل و خارج از مرزهای ایران.
12.    برقراری ارتباط با وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و مجامع داخلی برای تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز توسعه و رشد این هنر و صنعت، رفع مشکلات حقوقی و صنفی به منظور تسهیل شرکت در بازارهای داخلی و جهانی.
13.    ایجاد مرجعیت صالح برای تثبیت حقوق این حرفه و داوری یا حكمیت در موارد لازم.
14.    ارائه نظرات کارشناسی، بررسی و تشخیص صلاحیت فنی، ارزشیابی کیفی کارهای تخصصی، درجه بندی و طبقه بندی و نیز تایید سابقه فعالیت حرفه‌ای متقاضیان برای صدور و یا تمدید پروانه فعالیت به مراجع ذیربط.
15.    تدوین نظام‌نامه حرفه‌ای و آئین نامه‌های تخصصی، استاندارد نمودن تعرفه‌های حق الزحمه.
16.    حمایت از صنعت انیمیشن کشور در جهت کسب اعتبار بین المللی.
17.    تامین و یا انتشار و توزیع كتاب‌ها و نشریات مورد نیاز حرفه با کسب اجازه از مراجع ذیصلاح.
18.    تاسیس کمیته‌های تخصصی حرفه‌ای برای پیشبرد اهداف انجمن صنفی در چارچوب وظایف و اهداف مندرج در این اساسنامه
تبصره ۱: کلیه نظرات کارشناسی پس از تصویب هیئت مدیره به مراجع مربوطه اعلام خواهد شد. مگر آنکه کارشناس یا کارشناسان، مستقلا به مرجع مربوطه معرفی گردند که در این صورت موجب استقلال کامل کارشناس خواهد بود.
تبصره ۲: انتخاب و معرفی خبره و کارشناس به مراجع اداری، حقوقی و قضایی و غیره، پس از تصویب هیئت مدیره انجمن صنفی و ثبت در اسناد داخلی و گزارش سالیانه هیئت مدیره خواهد بود.
فصل دوم
شرایط عضویت، تعلیق عضویت، لغو عضویت
ماده ۵: شرایط عضویت
1.    تابعیت ایران.
2.    حداقل سن ۲۰ سال تمام.
3.    متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
4.    حداقل مدرک تحصیلی کاردانی یا داشتن مدرک تحصیلی مرتبط با ساخت فیلم یا تالیفات یا سابقه انیمیشن به میزان لازم و کافی، برای احراز عضویت.
5.    شاغل در یکی از بخش‌های حرفه انیمیشن و برقراری رابطه شغلی با موضوع فعالیت در انیمیشن در حوزه استان تهران با ارایه مدارک شناسایی معتبر.
6.    نداشتن محکومیت کیفری موثر در محرومیت از حقوق اجتماعی.
7.    قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن.
8.    پرداخت هزینه ثبت نام و حق عضویت سالانه.
9.    تقدیم تقاضای شخصی و پرسشنامه تکمیل شده به هیئت مدیره انجمن صنفی.
تبصره ۱: چنانچه بعضی از متقاضیان عضویت به دلیل فقدان شرایط، تقاضایشان از سوی هیأت مدیره پذیرفته نشود، متقاضی می‌تواند شکایت خود را توسط بازرس در اولین جلسه مجمع عمومی انجمن مطرح کند. تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است.
تبصره ۲: در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن را از دست دهد یا به جا نیاورد، تعلیق و یا لغو عضویت می شود، لیكن ملزم به انجام تعهدات قبلی خود است.
تبصره ۳: كلیه واجدان شرایط می توانند آزادانه عضویت انجمن صنفی را بپذیرند و هیچکس را نمی‌توان به قبول عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.
ماده ۶: علل تعلیق عضویت
1.    عدم پرداخت به موقع حق عضویت
2.    عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه‌ها و تصمیمات قانونی انجمن
3.    از دست دادن شرایط عضویت مندرج در ماده ۵ این اساسنامه
4.    حکم صادره مرتبط و قطعی از مراجع قضایی کشور و مراجع حل اختلاف قانون کار
تبصره ۱: مرجع تشخیص بندهای ۱ تا ۳ هیأت مدیره است.
تبصره ۲: تعلیق عضویت باید همراه با توضیح علت تعلیق به صورت کتبی توسط هیات مدیره به عضو اعلام شود.
تبصره ۳: "عضو تعلیقی" تا رفع تعلیق توسط مجمع عمومی، در مجامع عمومی حق رأی نخواهد داشت، عضو تعلیقی می تواند شکایت خود را توسط بازرس در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح کند، تصمیم مجمع عمومی قطعی است.
تبصره ۴: چنانچه عضوی حداکثر ۳ ماه پس از آغاز سال مالی انجمن از پرداخت حق عضویت خودداری کند، دبیر موظف به اخطار كتبی به عضو است. عضو اگر حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطار برای پرداخت آن اقدام نکند با تصویب هیأت مدیره عضویت او در انجمن به تعلیق در می آید .
تبصره ۵: موقع پرداخت هزینه عضویت سالانه، سه ماهه یکم سال مالی انجمن است.
ماده ۷: نحوه لغو عضویت
1.    چنانچه عضو تعلیقی تا یک سال از تاریخ توضیح رسمی هیأت مدیره مبنی بر تعلیق عضویت، اقدامی برای رفع تعلیق نکند، هیأت مدیره موظف به طرح درخواست لغو عضویت در مجمع عمومی است.
2.    لغو عضویت به درخواست هیأت مدیره باید به تصویب مجمع عمومی برسد.
تبصره: لغو عضویت باید توسط هیأت مدیره به عضو لغو عضویت شده، بازرس و نهادهایی که با انجمن و اعضای آن ارتباط تعهدآور دارند بصورت کتبی اعلام شود.
فصل سوم
منابع مالی انجمن
ماده ۸: منابع مالی انجمن
1.    حق ثبت نام برای هر عضو مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال است که تنها یک بار دریافت می شود.
2.    حق عضویت سالانه ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال است.
3.    كمكهای داوطلبانه اعضای انجمن
4.    درآمد حاصل از انجام فعالیتهایی از قبیل برگزاری دوره‌های آموزشی، نمایشگاه‌ها، انتشارات، برگزاری سمینارهای گوناگون و سایر فعالیت‌هایی که مغایرتی با اهداف انجمن نداشته باشد.
تبصرہ: کمک‌های مالی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که عضو انجمن نیستند، با اطلاع کتبی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
ماده ۹:
عضو باید باتوجه به ماده ۸ همه ساله حق عضویت خود را به خزانه‌دار انجمن پرداخت و یا به حساب بانكی انجمن واریز و رسید بانکی را به خزانه‌دار تسلیم کند.
تبصره ۱: مبالغی که به عنوان هزینه ثبت‌نام و حق عضویت دریافت می‌شود پس دادنی نیست.
تبصره ۲: دریافت حق عضویت باید با قبض چاپی شماره‌دار و به امضای رئیس و خزانه‌دار باشد .
تبصره ۳: هیأت مدیره نمی‌تواند منابع مالی انجمن را خارج از حدود مقررات این اساسنامه مصرف کند.
فصل چهارم
ارکان انجمن
ماده ۱۰: ارکان انجمن عبارتند از:
1.    مجمع عمومی
2.    هیأت مدیره
3.    بازرس
ماده ۱۱: مجامع عمومی:
1.    مجمع عمومی عالی‌ترین ركن انجمن است و از اجتماع اعضای حقیقی، با هماهنگی و نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به دو صورت «عادی» و «فوق العاده» تشكیل می‌شود.
2.    برای تشكیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده، هیأت مدیره موظف است، آگهی دعوت از اعضاء را با قید روز، ساعت، مکان تشكیل و دستور جلسه مجمع عمومی در یکی از روزنامه های كثیر الانتشار منتشر کند . از تاریخ دعوت اعضا تا تشكیل مجمع عمومی، باید حداقل ۲۰ روز کاری فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از ۴۵ روز کاری بیشتر باشد.
تبصره: دعوت کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده، مکلفند آگهی فراخوان تشكیل مجمع عمومی را حداقل ۲۰ روز کاری پیش از تشکیل مجمع به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کنند.
3.    دعوت مجامع عمومی با تصویب هیأت مدیره است. در صورت استنکاف هیأت مدیره، بازرس می تواند مجمع عمومی را برگزار کند. در صورت خودداری بازرس، حداقل یک چهارم اعضا می‌توانند مجمع عمومی را دعوت کنند.
4.    رأی گیری در جلسات مجامع عمومی علنی است. در مورد انتخاب هیات مدیره و بازرس و سایر مواردی که مجمع تصویب کند، به طور کتبی و مخفی رأی گیری خواهد شد.
تبصره: هر یک از اعضای مجمع عمومی می‌تواند وکالت یک عضو غایب را در مجمع عمومی بر عهده گیرد، وكالت باید به تائید بازرس یا ناظران انتخابات برسد.
5.    پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسه مجمع عمومی توسط رییس با یکی از اعضای هیأت مدیره، بلافاصله هیأت رییسه مجمع، مرکب از دست کم یک رییس، یک نایب رییس و یک منشی از بین اعضای حاضر با رأی اكثریت اعضاء انتخاب و اداره جلسه را بر عهده خواهند گرفت. چنانچه انتخابات هیأت مدیره و بازرسان یا یکی از آنها در دستور کار مجمع عمومی باشد، دو نفر دیگر نیز به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رای اکثریت اعضا انتخاب می‌شوند.
تبصره ۱: اعضاء هیأت رئیسه مجمع و ناظران بر انتخابات نباید نامزد عضویت در هیأت مدیره و بازرس باشند (مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی و یا زمانی که تعداد حاضران در مجمع عمومی کمتر از ۵۰ نفر باشد).
تبصره ۲: برگزار کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند .
تبصره ۳: هیات رییسه و ناظران بر انتخابات، مكلفند در پایان رای گیری و پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب اسامی حائزان اکثریت آرا، اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و نیز بازرس اصلی و علی البدل را اعلام و مراتب را صورتجلسه کنند.
تبصره ۴: صورتجلسه مجمع عمومی توسط منشی جلسه تنظیم شده و پس از خواندن برای اعضای مجمع به امضای هیئت رئیسه و ناظران آن مجمع می رسد. یک نسخه از صورتجلسه باید در دفتر انجمن نگهداری شود.
تبصره ۵: هرگاه در مجمع عمومی، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد، هیأت رییسه مجمع با تصویب اکثریت اعضا می تواند اعلام تنفس کرده، تاریخ جلسه بعدی را که حداکثر از سه هفته بیشتر نباشد، معین کند. ادامه جلسه به نحو مذکور، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی است که در صورت عدم تشكیل، در مرتبه بعدی مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار می شود.
6.    چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی کتباً و با ذکر دلایل به چگونگی انجام انتخابات اعتراض کنند، هیأت رئیسه و هیأت نظارت بر انتخابات مکلفند حداکثر تا یک هفته از تاریخ رویت اعتراض به آن رسیدگی و نتیجه را به اطلاع معترضین برسانند.
تبصره: در صورتی که هیئت رئیسه و هیئت نظارت درستی اعتراض را بپذیرد، هیات مدیره یا بازرس موظف به برگزاری مجمع عمومی برای تجدید انتخابات هستند.
7.    مجمع عمومی عادی هر سال یک بار با حضور دست کم نصف به علاوه یك اعضا رسمیت می یابد. چنانچه مجمع عمومی بار یکم به حد نصاب لازم نرسد، برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت می‌یابد.
تبصره ۱: مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص و دعوت هیأت مدیره یا بازرس یا یک سوم اعضا به طور فوق العاده تشكیل می شود. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی است و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن همانند برگزاری مجمع عمومی عادی است.
تبصره ۲: تصمیمات مجامع عمومی «عادی» و «عادی به طور فوق العاده» در کلیه مراحل، با اکثریت نصف به علاوه یك آراء حاضران در مجمع معتبر است، مگر برای انتخاب هیأت مدیره و بازرس که با اکثریت نسبی آرای حاضران اعتبار دارد.
ماده ۱۲: وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی:
1.    انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرس و همچنین عزل دسته جمعی و یا انفرادی اعضای اصلی و على البدل هیأت مدیره و بازرس و انتخاب اعضای جدید از بین نامزدهای واجد شرایط.
2.    شنیدن گزارش عملکرد هیأت مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی درباره آن.
3.    تصمیم گیری نسبت به برنامه پیشنهادی سال جاری و آتی انجمن.
4.    شنیدن، رسیدگی و تصمیم گیری برای تصویب گزارش مالی خزانه دار و بودجه آتی انجمن.
تبصره: بدون خواندن گزارش بازرس در مجمع عمومی نسبت به ترازنامه سال مالی انجمن اخذ تصمیم معتبر نخواهد بود.
5.    دادن رهنمود و تصویب سیاست های کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن.
6.    تصویب پیشنهاد نحوه اطلاع رسانی به اعضا در خصوص دعوت به مجمع عمومی و سایر موارد.
7.    بررسی، تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن که صلاحیت آنان از سوی هیات مدیره تأیید نشده است.
8.    تصمیم گیری نهایی نسبت به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی، تعلیق عضویت شده اند، یا عضویت آنان توسط هیئت مدیره پذیرفته نشده است.
9.    تصویب تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواست های قانونی اعضا و غیره.
10.    تصویب تشکیل کارگروه‌های مورد نیاز و تأسیس تعاونی‌ها.
11.    تصمیم گیری در خصوص پیوستن به انجمن های صنفی دیگر، به منظور تشكیل كانون مرتبط و یا عضویت در کانون های صنفی مرتبط و یا خارج شدن از آن (تفویض اختیار به هیئت مدیره) .
12.    تصویب حق ثبت نام و حق عضویت سالانه یا تفویض اختیار به هیأت مدیره در این مورد.
13.    تصمیم گیری در خصوص انجام یا عدم انجام هر آنچه که برای تحقق اهداف انجمن تشخیص داده شود.
14.    مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور انجمن به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است تصمیم بگیرد.
ماده ۱۳: مجمع عمومی فوق العاده:
1 . هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه یا انحلال انجمن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
۲ . مجمع عمومی فوق العاده با حضور دست کم سه چهارم اعضا تشکیل می شود . چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود برای بار دوم با اکثریت مطلق (نصف به اضافه یک) رسمیت می یابد . در هرحال تصمیمات آن با اکثریت سه چهارم آرای اعضای حاضر در مجمع معتبر است .
تبصره ۱ - موارد تغییر اساسنامه باید در آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده درج شود .
تبصره ۲ - انحلال انجمن نیاز به رای چهار پنجم اعضای حاضر در مجمع دارد .
تبصره ۳ - در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی باید هیات تسویه را تعیین کند .
ماده ۱۴ - هیأت مدیره
1 . هیأت مدیره دارای پنج نفر عضو اصلی و دونفر عضو علی البدل بوده که از بین نامزدهای واجد شرایط حاضر در مجمع عمومی با رأی كتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی، برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم مانعی ندارد .
۲ . هیأت مدیره مکلف است، پس از قطعیت انتخابات، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل دهد و از بین خود، یک رییس، یک نایب رییس و یك خزانه دار و همچنین از بین اعضای هیأت مدیره یا اعضای انجمن - به جز بازرس ۔ بك نفر را به عنوان دبیر انتخاب کند .
۳ . هیات مدیره باید صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارك مالی و اوراق تعهد أور را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضا برساند و نسخه ای از صورتجلسه یاد شده را به منظور انجام تشریفات قانونی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کند .
۴ . جلسات عادی هیأت مدیره حداقل هر یک ماه یک بار تشکیل و با حضور اکثریت اعضا (حداقل سه نفر) رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای اکثریت اعضای هیات مدیره معتبر خواهد بود همچنین جلسات هیأت مدیره بر حسب ضرورت، بنا به دعوت رییس یا نایب
رییس یا یک سوم اعضای هیأت مدیره بطور فوق العاده تشکیل می شود .
تبصره ۱ - خدمات هیأت مدیره افتخاری است، مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند . میزان حق الزحمه هیأت مدیره باید به تصویب مجمع عمومی برسد .
تبصره ۲ - غیبت اعضای هیات مدیره در پنج جلسه متوالی، در صورتی که فاصله پنج جلسه کمتر از دو ماه نباشد یا هفت جلسه متناوب در طول یک سال به عنوان استعفای از مقام هیأت مدیره تلقی می شود و در این صورت عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم أرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد .
۵ . هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از تأیید مصوبات مجمع عمومی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت انجمن، نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اقدام و حساب بانکی انجمن را با امضای مشترک صاحبان امضاء مجاز اسناد و مدارک مالی انجمن (خزانه دار، رئیس یا دبیر) افتتاح نماید .
رییس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه دار، مشتركا صاحبان امضای مجاز برای اسناد تعهد آور و مدارک مالی هستند و کلا مسئولان اداری و مالی انجمن بوده و حفظ کلیه اموال، دارائیها، اسناد، اوراق بهادار و دفاتر مالی انجمن به عهده آنها است .
تبصره - کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضاء رئیس هیات مدیره یا دبیر، ممهور به مهرانجمن و کلیه اسنادمالی، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشند با امضاء مشترك رئیس هیات مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود .
۷ . در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط عضویت، لغو عضویت یا غیبت . با توجه به مفاد تبصره ۲ بند ۴ ماده ۱۴ - اعضای هیات مدیره، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد . هیأت مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به اطلاع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برساند .
تبصره ۱ - برای ترمیم ترکیب اعضای هیأت مدیره - با توجه به مفاد بند ۷ ماده ۱۴ - انتخابات ترمیمی در اولین مجمع عمومی برگزار می شود .
تبصره ۲ - در صورتی که اکثریت اعضای اصلی انتخاب شده در مجمع عمومی به هر علتی از ترکیب هیأت مدیره بیرون روند (به عنوان مثال سه نفر در ترکیب پنج نفره یا چهار نفر در ترکیب هفت نفره) انتخابات هیأت مدیره باید تجدید شود .
۸ . هیأت مدیره موظف است دست کم سه ماه پیش از پایان دوره قانونی، به منظور تجدید انتخابات مقدمات برگزاری مجمع عمومی را فراهم کند .
تبصره - هیأت مدیره پس از پایان دوره قانونی، تا تعیین هیأت مدیره جدید، مسوول اداره امور جاری و حفظ کلیه دارائیها و اموال و اسناد و مدارک انجمن خواهد بود .
ماده ۱۵ - وظایف و اختیارات هیأت مدیره
1 . اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوباتی که مجمع عمومی به عهده هیأت مدیره گذاشته است .
۲ . تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن (دفتر مجامع - دفتر مصوبات هیأت مدیره - دفاتر مالی - دفتر عضویت) .
٣ . دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر .
۴ . بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن .
۵ . بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و ارائه آن به مجمع عمومی
6. تشكیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن
۷ . تعیین محل رسمی دفتر انجمن . .
۸ . انتخاب و معرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خاص و معین .
9 . بررسی وضع مالی انجمن و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن .
۱۰ . همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضا ۔
11 . وكالت و نمایندگی انجمن در مراجع قانونی، حقوقی، قضائی، دستگاه های دولتی و عمومی در حدود مقررات این اساسنامه و
استخدام وكیل برای طرح و اقامه هر گونه دعوی و شکایت علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و دفاع از هر گونه دعاوی و شکایات مطروحة علیه انجمن
۱۲ . اتخاذ تصمیم در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی با توجه به مفاد بند ۹ ماده ۱۲ .
۱۳ . بررسی و تصویب آیین نامه های داخلی .
۱۴ . تهیه گزارش عملکرد هیأت مدیره و ارایه آن به مجمع عمومی .
.۱۵ تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در مراجع قانونی مرتبط
۱۶ . تشکیل کارگروه های مختلف (در صورت لزوم) از قبیل کارگروه حل اختلاف، کارگروه عضویت، کارگروه تدارکات و پشتیبانی، کارگروه امور حقوقی، کار گروه رفاهی و سایر کار گروه ها برای انجام فعالیت های مربوط به اهداف انجمن با توجه به مفاد بند ۱۰ ماده ۱۲ .
۱۷ . تصمیم گیری در خصوص پیوستن به انجمن های صنفی دیگر بمنظور تشکیل کانون مرتبط و یا عضویت در کانون های صنفی مرتبط و یا خارج شدن از آن
ماده ۱۶ - وظایف و اختیارات رییس هیأت مدیره
1 . مراقبت در حسن جریان امور انجمن و دعوت از اعضای هیأت مدیره برای تشکیل جلسات .
۲ . اداره جلسات هیأت مدیره وتنظیم صورتجلسه ها با همکاری دبیر جلسه .
٣ . ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره به دبیر و سایر مسئولان انجمن، برای اجرا و پی گیری آن . .
۴ . امضای كلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسوولان انجمن که با تصویب هیأت مدیره استخدام یا به کار گرفته خواهند شد .
۵ . امضای كلیه چك ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار و ممهور کردن آن به مهر انجمن (با توجه به مفاد بند ۶ ماده ۱۴ و تبصره آن) |
۶ . انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی و یامصوبات هیات مدیره بر عهده رییس قرارمی گیرد .
تبصره - قسمتی از وظایف رییس هیات مدیره که مربوط به امور اداری است به دبیر انجمن واگذار شدنی است .
ماده ۱۷
 به منظور اداره تشكیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره " دبیرخانه انجمن " در مرکز اصلی انجمن دایر می شود .
1 . مسئول مستقیم " دبیرخانه " دبیر انجمن است .
۲ . دبیرخانه بنا به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره یا دبیر و تصویب هیات مدیره، می تواند دارای کارکنانی باشد .
ماده ۱۸ - وظایف و اختیارات دبیر:
1 . حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارك، صورت جلسات، سوابق اعضا و دفاتر انجمن
۲ . انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن .
۳ . تهیه دفاتر اندیكاتور و ثبت و صدور نامه ها
۴ . تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن در حدود مقررات قانونی .
۵ . ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسوولان و اعضای انجمن
۶ . مهیا ساختن مكان تشکیل جلسات مجامع عمومی، هیأت مدیره و بازرس .
۷ . ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن و احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و دستگاه های اداری به مسوولان مربوط
۸ . انجام سایر اموری که به هر شکل با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد .
تبصره - کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر رئیس هیأت مدیره مسوول هستند .
ماده ۱۹ . خزانه دار:
خزانه دار مسوول امور مالی انجمن است .
ماده ۲۰ - وظایف و اختیارات خزانه دار:
1 . امضای كلیه چك ها و اسناد و اوراق تعهد أور به اتفاق رییس هیأت مدیره با یکی دیگر از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی و ممهور کردن آن به مهر انجمن
۲ . اداره امور مالی انجمن، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب های انجمن
۳ . رسیدگی به صحت اسناد و مدارك تنظیم شده در مورد کلیه دریافتها و پرداختها و تایید و امضای صورت حسابهای مربوط
۴ . نظارت بر خرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسوولیت در حفظ اموال منقول، غیر منقول، وجوه، اسناد، مدارك مالی و صحت معاملات انجمن
۵ . ثبت دریافت ها و هزینه های انجمن در دفاتر رسمی انجمن
۶ . پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله انجمن و تسلیم آن به هیأت مدیره برای ارایه به مجمع عمومی
تبصره ۱ - خزانه دار موظف است هر سال پیش از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی انجمن را برای ارایه به مجمع عمومی
تنظیم و پس از امضای خود و رییس هیات مدیره رونوشت آن را در اختیار بازرس قرار دهد .
ماده ۲۱ - بازرس:
1 . بازرس و بازرس علی البدل از بین نامزدهای واجد شرایط حاضر در مجمع عمومی و با رای مستقیم و مخفی اعضا حاضر در مجمع برای مدت یک سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم مانعی ندارد .
۲ . در صورت استعفاء فوت، از دست دادن شرایط انتخاب یا لغو عضویت بازرس اصلی، بازرس علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف بازرس خواهد بود .
ماده ۲۲ - وظایف و اختیارات بازرس:
1 . نظارت بر کلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع
عمومی " عادی " و " فوق العاده "
۲ . رسیدگی و نظارت بر دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های انجمن و نظارت بر جریان امور مالی و اداری انجمن .
تبصره ۱ - در صورت درخواست بازرس، خزانه دار موظف است کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن را برای رسیدگی در محل انجمن و
برای مدت معین، در اختیار او بگذارد .
كایات اعضا و متقاضیان عضویت و در صورت لزوم ارایه گزارش به هیات مدیره یا مجمع عمومی و در
صورت اقتضا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی .
۴ . رسیدگی و اظهار نظر در مورد گزارش مالی برای ارائه به مجمع عمومی
۵ . اقدام به دعوت و تشكیل مجمع عمومی در صورت لزوم، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه
۶ . شرکت در جلسات هیأت مدیره (در صورت لزوم) بدون داشتن حق رای .
تبصره - بازرس باید پیش از تاریخ تشكیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی وكلیه محاسبات انجمن را رسیدگی و گزارش خود را به
دبیرخانه انجمن تسلیم کند . همچنین بازرس ملزم است اقدامات خود را حداقل سالی یك بار در مجمع عمومی سالانه به طور کتبی و
رسمی گزارش دهد .
فصل پنجم
سایر مقررات
ماده ۲۳
 - نامزدهای عضویت در هیأت مدیره و بازرس علاوه بر شرایط مندرج در ماده ۵ باید دارای شرایط زیر باشند
1 . التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
۲ . عدم وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیر قانونی .
۳ . عدم عضویت همزمان در هیات مدیره، بازرسی یا داوری در اصناف سینمایی دیگر .
۴ . حداقل ۵ سال عضویت مستمر و مؤثر در انجمن صنفی کارگری انیمیشن استان تهران .
۵ . حداقل پنج سال مستمر سابقه کار حرفهای مرتبط و استمرار فعالیت حرفه ای
6 . داشتن حداقل ۳۰ سال تمام سن .
۷ . نداشتن سوء شهرت و هرگونه سوء پیشینه
۸ . داشتن حسن شهرت
۹ . عدم اعتیاد به مواد مخدر .
۱۰ . نداشتن درجاتی از تخلف انضباطی حرفه ای و سینمایی در سه سال گذشته
تبصره: در زمان تاسیس و در نخستین سال های تشکیل انجمن، سابقه عضویتی می تواند در تشکل های فرهنگی با صنفی عرصه
سینمائی و هنری باشد .
ماده ۲۴
 - هزینه های نظارت بر انتخابات، ثبت و آموزش انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از محل همکاری های اعضا و خودیاری آنان تامین می شود . میزان سهمیه قابل پرداخت هر انجمن صنفی پس از تعیین در شورای عالی کار قابل وصول خواهد بود . چنانچه در زمان انحلال هر یک از انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط فاقد دارایی باشند
هزینه درج آگهی از محل درآمد حاصل از اجرای این ماده پرداخت خواهد شد .
ماده ۲۵ -
مسوولان انجمن، مکلفند هر نوع مدارك، دفاتر و اسناد درخواستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برای بررسی در محل انجمن یا خارج از آن در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند .
ماده ۲۶ -
انجمن در موارد زیر منحل می شود:
١ . در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده به ترتیب پیش بینی شده در این اساسنامه
۲ . گذشت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره و عدم اقدام به تجدید انتخابات هیئت مدیره .
٣ . در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور .
تبصره ۱ - انحلال انجمن، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قراردادهای منعقده پیشین با انجمن نیست .
تبصره ۲ - از تاریخ انحلال، اختیارات مسئولان انجمن خاتمه یافته و به نام انجمن حق ادامه فعالیت ندارند . مراتب انحلال و تسویه طبق
اساسنامه انجمن انجام و موضوع در یکی از روزنامه های سراسری یا محلی (براساس حوزه فعالیت انجمن برای اطلاع همگان درج
خواهد شد .
تبصره ۳ - چنانچه انجمن بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل شود، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای با سواد، با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب ۳ یا ۵ نفر به عنوان اعضای هیأت تسویه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند .
تبصره ۴ - چنانچه انجمن براساس رای مراجع قضایی منحل شود و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر نباشد، رییس هیأت مدیره و بازرس با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف دو هفته برای تشکیل هیأت تسویه ای از بین اعضای باسابقه و مطلع انجمن اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کنند .
ماده ۲۷ ۔
چنانچه حداکثر دو ماه پس از پایان دوره اعتبار هیأت مدیره، نسبت به تشكیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیأت مدیره اقدام نشده باشد، بازرس می تواند راسا نسبت به تشكیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضا اخطار دهد . همچنین یک سوم اعضای انجمن نیز می توانند در هر زمان نسبت به تشكیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیأت مدیره و بازرس اقدام کنند و چنانچه ظرف حداکثر شش ماه پس از پایان دوره اعتبار هیات مدیره، اقدامات مذکور به منظور تشکیل مجمع عمومی صورت نگرفته باشد، بازرس مكلف است انحلال را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند .
ماده ۲۸ -
 هیأت تسویه مکلف است حداکثر ظرف ۶ ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کلیه حسابهای انجمن رسیدگی کرده، فهرست کاملی از کلیه دارایی های انجمن اعم از وجوه نقدی و اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمن را تهیه و دارایی انجمن را پس از تسویه کلیه حسابهای بدهکاران و بستانکاران و تأدیه بدهی ها، ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ای اعلام کند و دارایی های مانده را با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار اعضای انجمن قرار دهد .
ماده ۲۹ -
 هر گونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه باشد، نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل اجراست .
ماده ۳۰ -
هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه، پس از موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل اجرا است .

ماده ۳۱ -
 این اساسنامه در پنج فصل و سی و یک ماده و چهل و چهار تبصره در تاریخ ۱۴ / ۷ / ۱۳۹۵ با اکثریت آرا به تصویب مجمع عمومی موسس / فوق العاده انجمن صنفی کارگری انیمیشن استان تهران رسید .