مجمع سالانه انجمن صنفی برگزارشد

جلسه مجمع در ساعت ١۵ و به ریاست سیاوش زرین آبادی، مریم کشکولی نیا و مهرداد شیخان و با حضور نماینده محترم وزارت کار، آقای کلاته برگزار شد.

امیر سحرخیز به نمایندگی از هیات مدیره عملکرد یکساله انجمن را شرح داد و سپس علیرضا گلپایگانی بعنوان خزانه‌دار گزارش مالی را بازخواند و در آخر امید خوش نظر بعنوان بازرس اعلام نظر نمود و نهایتا اعضا مجمع گزارشات ایشان را تایید کردند. 

در ادامه ایجاد کارگروه‌های عضویت و ساماندهی مشاغل به رای مجمع گذاشته شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید.

جهت برگزاری انتخابات آقایان اصطهباناتی و صفار بعنوان کمک هیات رییسه انتخاب شدند و پس از توزیع برگه های رای و معرفی کاندیداها انتخابات برگزار شد.

از بین نامزدهای هیات مدیره  فرخ یکدانه با ۵۰ رای به عنوان عضو هیات مدیره و مهدی علی‌بیگی با ۱۹ رای  و  سیمین آل‌علی با ۸ رای به عنوان اعضای علی‌البدل و از بین نامزدهای بازرس  امید خوش‌نظر با ۳۶ رای به عنوان بازرس و مسعود حاجی بابایی با ۲۲ رای به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.


بازگشت